KLACHTENPROCEDURE HAIRFASHION

Hairfashion is lid van Anko Sectie Haarwerken en verbindt zich aan de gedragscode die daarbij hoort en de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken (SGC) in Den Haag

 

Gedragscode ANKO Haarwerk Specialist

 1. Het haarwerkbedrijf/de haarwerker houdt altijd en op de eerste plaats rekening met het welzijn van de klant.
 2. Het haarwerkbedrijf/de haarwerker beveelt alleen die technieken, producten en/of dienstverlening aan, die op dat moment het meest bevorderlijk zijn voor de oplossing van het haarprobleem van de betreffende klant. Als een haarwerkbedrijf/de haarwerker geen adequate oplossing heeft, dan zal verwijzing naar een ander haarwerkbedrijf, plaatsvinden.
 3. Het haarwerkbedrijf/de haarwerkerheeft de verantwoording om zich zodanig te gedragen ten opzichte van klanten, andere haarwerkbedrijven, betrokken instanties/instellingen en de media, dat er respect wordt geoogst voor zijn/haar vak.
 4. Het haarwerkbedrijf/de haarwerker zal volledig integer en toegewijd zijn met informatie, producten en dienstverlening naar de klanten, andere haarwerkbedrijven, betrokken instanties/instellingen en de media toe.
 5. Het haarwerkbedrijf/de haarwerker handhaaft in zijn/haar publiciteit, betreffende de media, de waarheid en de integriteit, zodat te allen tijde het willens en wetens verstrekken van misleidende informatie niet voor zal voorkomen.
 6. Het haarwerkbedrijf/ de haarwerker gebruikt in de communicatie met klanten, andere haarwerkers, betrokken instanties/instellingen en de media geen termen die nadelig zijn voor ANKO en ANKO Sectie Haarwerken.
 7. Het haarwerkbedrijf/de haarwerker garandeert dat behandeling, dienstverlening en nazorg voor de klanten altijd mogelijk is tijdens de reguliere werktijden.
 8. Het haarwerkbedrijf/de haarwerker draagt er zorg voor, dat tijdens het uitoefenen van hun beroep alles conform het gestelde in de Statuten en Huishoudelijk Reglement van ANKO en ANKO Sectie Haarwerken verloopt.
 9. Het haarwerkbedrijf/de haarwerker draagt er zorg voor, dat hij/zij volledig op de hoogte is van alle technische ontwikkelingen binnen het beroep.
 10. Het haarwerkbedrijf/de haarwerker is zelf verantwoordelijk voor het bepalen van de prijs van te leveren producten en diensten. Het is verboden onderlinge prijsafspraken te maken.
 11. Het haarwerkbedrijf/de haarwerker geeft geen vertrouwelijke informatie over klanten door aan derden, behalve wanneer wettelijke vereisten anders voorschrijven, dan wel klanten daar zelf om vragen.
 12. Het haarwerkbedrijf/de haarwerker beschermt en respecteert binnen zijn/haar eigen bedrijf het recht op privacy van de klanten.
 13. Het haarwerkbedrijf draagt er zorg voor, dat alle relevante declaraties van klanten bij elke zorgverzekeraar met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en adequaatheid kunnen worden ingediend en afgehandeld.

 

De Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken

Logo-GeschillencomissieWij zijn als professioneel haarwerker aspirant lid van ANKO | Sectie Haarwerken en daarmee ook automatisch aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken (SGC) in Den Haag. Heeft u een klacht, maar komt u er niet uit met ons? Uw haarwerkspecialiste is aangesloten bij De Geschillencommissie. Het doel van deze commissie is om geschillen tussen consumenten en ondernemer op een goede, snelle en eenvoudige manier op te lossen. De Geschillencommissie is erkend door de overheid waardoor een betrouwbare procedure en objectieve beslissingen gewaarborgd zijn.

 

Bent u ontevreden over uw behandeling? Dan horen wij dat uiteraard graag zo snel mogelijk. Schroomt u niet om meteen met ons contact op te nemen. Wij zorgen dat wij uw probleem z.s.m. verhelpen en oplossen. Veelal kosteloos, afhankelijk van de aard van het probleem en eventuele garantie. Mocht u het gevoel hebben dat wij er niet alles eraan doen om u te helpen, dan heeft u de mogelijkheid uw klacht neer te leggen bij de Geschillencommissie.

 

De Geschillencommissie vraagt u vooraf wel eerst of u uw klacht schriftelijk bij ons hebt ingediend en een termijn hebt genoemd om tot een oplossing te komen. Komt u er niet uit met ons dan kunt u dus de hulp inroepen van de Geschillencommissie. U kunt dan uw klacht aanmelden via www.degeschillencommissie.nl Kijk op deze site eerst in het uitsprakenregister, daar ziet u welke uitspraken zijn gedaan in een geschil als dat van u en of het dus zinvol is om het in te dienen. Voor de behandeling van een klacht betaalt u een financiële bijdrage van €50,-. Zodra het bedrag is overgemaakt wordt uw klacht door de Geschillencommissie in behandeling genomen.